The Impact Entrepreneurs | Masterclasses

Designing Business (IE1)


Description
-- English below --

In tijden van onzekerheid bestaan er talloze mogelijkheden om baanbrekende bedrijven (opnieuw) te ontwerpen. Deze mogelijkheden liggen voor het oprapen als je weet hoe je ze kunt vinden.

Complete markten verschuiven en commerciële kansen zullen ontstaan door de snel veranderende economie. Hoe komt het dat sommige bedrijven in crisis of in tijden van grote onzekerheden zijn ontstaan? In één woord: Design.

In deze masterclass:
ontdek je de fundamentele waarde van design en hoe het de manier waarop je naar de wereld kijkt kan verbeteren;
bekijken we design als een leerbaar, herhaalbaar en gedisciplineerd proces dat iedereen kan gebruiken om unieke waarde toe te voegen;
leer je nieuwe tools en vaardigheden en ontwikkel je de mindset om kansen te benutten die voortkomen uit onzekerheid;
ga je aan de slag met het ontwerpen van een impactvol bedrijfsmodel.

Over Patrick van der Pijl:
Patrick van der Pijl is de CEO van Business Models Inc., internationaal keynote-spreker, bestseller-auteur en gerenommeerd businessmodelstrateeg. Patrick richtte in 2009 Business Models Inc (BMI •) op, een wereldwijd ontwerpbureau voor strategie en innovatie met kantoren in de VS, Europa, Australië en Taiwan. Hij heeft een passie voor strategische visie, grafische facilitering en storytelling. BMI • werd bekroond met de Pioneer Design Award voor de democratisering van innovatie- en strategietools.


-- all masterclasses can also be watched with English subtitles --

In uncertain times, there are countless opportunities for (re)designing game-changing businesses that have a positive impact. Entire markets are shifting and fresh opportunities will emerge from the unpredictable nature of today's economy. In previous periods of uncertainty, why have some companies come out stronger than ever before? Through design.

In this masterclass, you will:
understand how design is fundamental and enhances the way you look at the world
discover how design is a learnable, repeatable, disciplined process that anyone can use to add unique value
be provided with new tools, skills and the mindset to harness opportunities born of uncertainty
learn to design an impactful business model

About Patrick van der Pijl:
Patrick van der Pijl is the CEO of Business Models Inc., worldwide keynote speaker, best-selling author, and renowned business model strategist. Patrick founded Business Models Inc (BMI•), a global design agency on strategy and innovation in 2009 with offices in the US, Europe, Australia and Taiwan. He has a passion for strategic visioning, graphic facilitation and storytelling. BMI• was awarded with the Pioneer Design Award for the democratisation of innovation and strategy tools.

Content
  • Masterclass: Designing Business
  • Q&A Designing Business
  • Reflectie Designing Business
Completion rules
  • You must complete the units "Masterclass: Designing Business"