The Impact Entrepreneurs | Masterclasses

Growth Marketing (IE4)


Description
-- English below --

Growth Hacking is een multidisciplinaire praktijk die jouw groei en impact kan versnellen door het gebruik van geavanceerde tools, gedragspsychologie en data-analyse. Deze masterclass is bedoeld om groei vaardigheden te ontwikkelen voor marketing-, management- en innovatieteams, evenals customer journey-experts, consultants, startende ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is in groei!

In deze masterclass ga je:
- horen waarom groeimarketingstrategieën zo cruciaal zijn in onze snel digitaliserende wereld
- meer leren over het proces, de mindset en de tools die je zullen helpen op jouw reis naar een meer consumentgerichte, experiment-bewezen en datagestuurde organisatie
- inzicht verwerven in best practices voor groeimarketing
- verschillende kanalen en tactieken voor klantenwerving gebruiken

Over Tess Lucassen:
Tess is een van de Growth Coaches & Trainers bij Growth Tribe, die individuen en bedrijven in staat stelt concurrerend te blijven in een digitaliserende wereld. Bij Growth Tribe heeft ze ervaring met het werken voor sociale ondernemingen, het implementeren van groeimarketingstrategieën bij start-ups en bedrijven, waardoor ze een grotere impact kunnen genereren! Ze lanceert nu het nieuwste initiatief van Growth Tribe: Growth For Good - een initiatief dat ervoor moet zorgen dat mensen en organisaties die aan een betere wereld werken, toegang krijgen tot de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om ons daar sneller te krijgen.

-- English --

Growth Hacking is a multidisciplinary practice that can accelerate your growth –and with that, your impact – through the use of cutting-edge tools, behavioral psychology, and data analysis. This masterclass was designed for marketing, management, and innovation teams as well as for customer journey experts, consultants, startup founders, and anyone else who is interested in growth!

In this masterclass, you will:
- learn why growth marketing strategies are crucial in our rapidly digitalising world
- the process, mindset, and tools that will help you on your journey towards a more consumer-focused, experiment-proven and data-driven organisation
- get to know growth marketing best practices
get familiar with different customer acquisition channels and tactics

About Tess Lucassen:
Tess is one of the Growth Coaches & Trainers at Growth Tribe, which empowers individuals and companies to stay competitive in a digitalising world. At Growth Tribe, she has experience working for social enterprises, implementing growth marketing strategies in start-ups and corporations and helping them to make more impact! She is now launching Growth Tribe's newest initiative: Growth For Good, which aims to ensure that people and organisations working towards a better world can access the digital skills they need to get us there faster.
Content
  • Masterclass Growth Marketing
  • Q&A Growth Marketing
  • Rating & open questions
Completion rules
  • All units must be completed