The Impact Entrepreneurs | Masterclasses

Alles is onderhandelen (IE5)


Description
-- English below --

Je onderhandelt elke dag, of het nu met klanten, zakenpartners, collega's, op de markt of thuis is. De uitdaging van onderhandelen is niet om te 'winnen', maar om samen te werken en kansen te vinden die voor beide partijen het meeste opleveren. We zullen de zeven principes van onderhandelen in complexe tijden langs gaan: van het voorbereiden en oefenen tot het onderhandelen aan tafel.

In deze masterclass leer je:
- hoe je samen waarde kunt creëren, de uitkomsten redelijk kunt verdelen en relaties kunt versterken
- over het denk- en handelingskader dat relevant is voor alle onderhandelingen
- over jouw persoonlijke aandachtspunten en waarde
- nuttige tips om jouw impact te vergroten door middel van onderhandeling

Over Geurt Jan de Heus:
Geurt Jan de Heus werkt al dertig jaar aan de kunst van het onderhandelen bij RoutsLaeven, een organisatie gespecialiseerd in training, coaching en advies. In de trainingen helpt Geurt Jan mensen die worden geconfronteerd met een toenemende complexiteit en mensen met een 'win ten koste van alles'-houding om constructief te onderhandelen. Door zijn decennialange ervaring en een aanpak waarin openheid, respect en rede belangrijk zijn, wordt Geurt Jan vaak gevraagd als adviseur bij lastige onderhandelingen in het publieke domein, publiek-private samenwerkingen, grotere organisaties en familiebedrijven. Zijn persoonlijke drijfveer voor het geven van deze masterclass is om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving door beginnende ondernemers te helpen bij hun strategische ontwikkeling.

-- English --

You negotiate every day, whether it is with clients, business partners, colleagues, at the market, or at home. The challenge is not to “win”, but to collaborate and find opportunities that yield the most for both parties. We’ll guide you through the seven principles of negotiation in complex times - from preparation and practice, to negotiating at the table.

In this masterclass, you will:
- discover how you can create value together, distribute the outcomes reasonably, and strengthen relationships
- learn about the thinking-and-acting framework needed for all your negotiations
- develop your personal points of interest and value.
- hear useful tips to increase your impact through negotiation

About Geurt Jan de Heus:
Geurt Jan has worked on the art of negotiation for twenty years at Routslaeven, an organisation which specialises in training, coaching and advice. In Geurts Jan’s training courses, he helps participants who are confronted with increasing complexity as well as those who approach negotiation with a “win at all costs” attitude to negotiate constructively. Due to his decades of experience, and an approach that values openness, respect and reason, Geurt Jan is asked to act as advisor in difficult negotiations in the public domain, public-private partnerships, larger organizations and family businesses. His personal motive to give this masterclass is to contribute to the transition towards a sustainable society by helping early-stage impact entrepreneurs in their strategic development.
Content
  • Masterclass Alles is Onderhandelen
  • Q&A Alles is Onderhandelen
Completion rules
  • All units must be completed